Lidt om Rold Skov Refugiums historie

For omkring 45 år siden besluttede en kreds af folk hjemmehørende i Aalborg, Viborg og Århus stifter, at man ville forsøge at samle penge ind til bygning at et refugium. Man ønskede en nordjysk pendant til refugiet i Løgum­kloster. Så der blev nedsat en bestyrelse, den daværende Arden Kommune stillede en grund til rådighed, og i løbet af de næste år blev der indsamlet penge og udarbejdet tegninger.

Det viste sig dog meget vanskeligt at indsamle penge nok til byggeriet. Heller ikke forsøgene på at overtage eksisterende bygninger lykkedes.
Derfor besluttede man i 1981 at afprøve refugietanken på Rold Storkro og afholdt fra den 21. til den 27. marts 1982 en refugieuge med 40 deltagere bekostet af renter af den indsamlede kapital og selvfølgelig deltagerne selv. Denne uge blev så vellykket, at man afholdt en lignende uge i 1983. Og det er man så blevet ved med! (se programarkivet her)

Renteafkastet er dog nu – som bagsiden af de lave renter – så småt, at det end ikke dækker udgifterne til foredragsholdere. Derfor har refugieugen de seneste år været afholdt i samarbejde med Nordjyllands Folkeuniversitet. Men da vi nu også er begyndt at tære på kapitalen, må vi desværre se i øjnene, at Rold Skov Refugiums dage er talte. Hvis vi er heldige kan vi nå at fejre 40 års jubilæum i 2022. MEN – MIRAKLET KAN SKE! Det kunne tænkes, at der var en og anden, som ikke ville undvære den årlige refugieuge – en og anden, som enten har mulighed for at lirke lidt ved en velstående fond, eller som måske kunne inspirere andre til at betænke refugiet med en testamentarisk gave?